Privacy Policy

Eurominis® staat volledig achter de bescherming van uw gegevens.

Wij gebruiken uw klantengegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt heeft en dat is het zo goed mogelijk verwerken van uw orders en u zo goed mogelijk informeren over belangrijke informatie. Eurominis® verspreidt voor dit laatste doel een nieuwsbrief via e-mail. Iedereen die geen prijs stelt op deze e-mail nieuwsbrief kan zich hiervoor afmelden via "Mijn Account". Eurominis® verstrekt uw persoonlijke gegevens, en meer in het bijzonder uw e-mail adres NIET aan derden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming.